Pirkimo ir pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Pokecentras.lt taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pardavėjas, kurio prekės yra parduodamos tinklapyje www.pokecentras.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis su Pirkėju yra sudaroma atitinkamos prekės pirkimo-pardavimo sutartis, kurioje yra nurodomi abiejų šalių rekvizitai.

1.2. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos: 1) prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos 2) prekių pristatymo tvarka 3) prekių grąžinimo tvarka.

1.3. Sutartis laikoma sudaryta tada, kai pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pokecentras.lt suveda savo asmeninius duomenis (vardą/pavardę, pristatymo adresą bei atsiskaitymo būdą) ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Sumokėti".

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie taisyklių pakitimus yra informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje arba elektroniniu paštu. Pirkėjui apsiperkant el. Parduotuvėje pokecentras.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

  1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje pokecentras.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje pokecentras.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje pokecentras.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti el.parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14  dienų nuo prekių pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjas, naudodamasis Pokecentras.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Pokecentras.lt naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Pokecentras.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.4. Pirkėjas atsiskaitymo formoje privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, "Pokecentras" turi pilną teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia stabiliam el.parduotuvės veikimui ar yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla, t.y. iš esmės pažeidžia šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi
teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis.

4.2. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pokecentras.lt turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

4.3 Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas jei: I) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo pradžios arba II) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 2-5 darbo dienas nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos skambučiu arba Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja saugoti ir gebti Pirkėjo asmeninę informaciją, kuri buvo nurodyta naudojantis Pokecentras.lt paslaugomis.

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų: 1) naudojantis elektronine bankininkyste (Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma) 2) Bankiniu pavedimu.

5,2. Internetinėje parduotuvėje pokecentras.lt Pirkėjas gali apsipirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.3. Prekių kainos Pokecentras.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius.

5.4. Pirkėjo užsakymas turi būti apmokėtas per 48 val. (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos). Užsakymas pradedamas vykdyti gavus apmokėjimą už prekę. Negavus apmokėjimo užsakymas yra anuliuojamas.

  1. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes el.parduotuvėje pokecentras.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo vietą. Prekės yra pristatomos į artimiausią prie pirkėjo esantį DPD paštomatą.

6.2. Pristatymo kaina Pirkėjo pageidaujamu adresu sudaro 2,99 Eur su PVM.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią ir teisingą prekių pristatymo vietą bei prekes atsiimti pats nurodytu adresu. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

6.4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2-5 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo. Jeigu prekių išsiuntimo terminas numatomas ilgesnis, tuomet nedelsiant informuojamas Pirkėjas.

6.5. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba kurjeriu patikrinti prekių būklę. Jei prekių būklė netinkama, būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 2 darbo dienas nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.

6.6. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per tris darbo dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

  1. Prekių kokybė, garantijos

7.1. Kiekvienos el.parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el.paštu info@pokecentras.lt.

7.2. Pardavėjas suteikia 14-kos dienų gražinimo garantiją, jei prekė nebuvo pažeista ir neatskleistos jos turinys.

7.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis, vartojamo kredito sutartis).

7.4. Pokecentras.lt neatsako už tai, kad parduodamos prekės gali skirtis savo forma dydžiu, atspalviu ar kitais čia nenurodytais parametrais. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės.

  1. Pokecentras.lt taikomos rinkodaros priemonės

8.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Pokecentras.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

8.2. Pardavėjas turi teisę nepranešęs modifikuoti akcijų sąlygas, taip pat pat sumažinti akcijos trukmę arba ją nutrauktį. 

8.3. Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu yra siunčiama Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu.

8.4. Pirkėjas norėdamas susisiekti su Pokecentras.lt darbuotojais siunčia klausimus parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna patvirtinančių ar informacinių laiškų dėl: I) Neteisingai nurodyto elektroninio pašto adreso. II) Elektroninio pašto neveiksmingumo. III) Elektroninių laiškų patekimo į Šlamštas (angl. Spam) katalogą.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.